Thursday, November 5, 2009

Decision na naman...Andito na namam ako... Confused on what to do and what to decide...

Haay naku, lagi na lang bang mahirap ang pagdidisisyon? Ano ba ito? It's so hard to decide on things. You have to think of it for how many times. You have to think of the probable consequences on both sides. You have to balance things out if which is better. You have to think of the after effects that you could handle and stand until the end.

Ewan ko nga ba kung tama ba 'yong naging decision ko. Pero sa totoo lang, I felt relief when I chose the other one. Basta, may paghihinayang man akong nararamdaman ay okay lang dahil feeling tama 'yong naging decision ko... Bahala na si Lord nito... Come what may...

Bahala ka na Bro...!!!

0 comments: